Kuidas Lahendada Ruutvõrrandit

Kirjutas Toomas
Article3392553621bMzZSM

 (20 korda hinnatud)

Ruutvõrrand on teise astme algebraline võrrand, mille tundmatu leidmiseks on olemas lihtsad lahendivalemid.

Juhised ja sammud

Raskusaste: Lihtne
1
Ruutvõrrandi üldkuju - ruutliige, lineaarliige ja vabaliige Vii ruutvõrrand üldkujule ax2+bx+c=0 ja kui võimalik taanda, jagades võrrandi kõiki liikmeid läbi ühe ja sama arvuga.
2
Ruutvõrrandi lahendivalemid (alumine on taandatud ruutvõrrandile) Kui ruutliikme kordaja a=1, siis on tegu taandatud ruutvõrrandiga. Vali vastavalt lahendivalem, asenda väärtused a, b ja c selles ja arvuta x-i väärtused.
3
Viete'i teoreem Kontrolli asendades võrrandis x saadud väärtustega või Viete'i teoreemi abil (pildil).

Kommentaarid

Toomas

Toomas

Medal_bronze_2 Veteran 2 564 punkti

Kategooria: Haridus