Kuidas Ja Kust Projektile Toetust Taotleda

Kirjutas Arvo
Article3096633090YNNYqn

 (19 korda hinnatud)

Kui sul on korralikult läbimõeldud äriidee, kuid selle käimalükkamiseks napib resurssi, siis tutvu järgneva artikliga. Räägime kuidas ja kust toetust saada.

Juhised ja sammud

Raskusaste: Lihtne

Vajalikud asjad

 • aega idee realiseerimisega tegelda
 • teadmised ettevõtlusest
 • usk edusse
 • vabad vahendid (raha, materiaalne vara) ettevõtluse käivitamiseks
 • äriidee või projekti olemasolu
1
Kui sul on korralikult läbimõeldud äriidee ja sa oled valmis ettevõtlusega alustama, siis esmalt pead välja arvutama kui palju sul äriprojekti käivitamiseks raha on vaja. Kui oled oma arvutused teinud, siis jõuad põhiküsimuseni: kuidas see vajaminev raha hankida?
2
Vormista oma idee kirjalikult ehk koosta äriplaan. Äriplaanis peaksid kajastuma järgmised peatükid:
- kokkuvõte
- toode/teenus
- tootearendus
- turg
- konkurents
- turundusplaan
- juhtkond
- personal
- finantseerimine
- finantsprognoosid.

Äriplaani koostamisega tõestad esmalt endale idee majandusliku efekti tasuvuse mõttes. Kui äriplaan koostatud ja analüüsid annavad põhjust projekti käivitamiseks, siis astu järgmine samm.
3
Analüüsi kui palju sul on võimalik projekti omavahenditest finantseerida. Mõtle, kas võõrfinantseerimine on võimalik. Kas suudaksid leida investori, kes rahaliselt toetaks? Kas on võimalusi pangast laenu saamiseks? On sul reaalset vara, millega laenukohustusi tagada? Pank ja laenamine tuttavalt on iganenud lähenemine.
Teadvusta, et eksisteerivad stardi- ja kasvutoetused (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Euroopa Liidu struktuurfondid).
4
Tähtsad aadressid. Mine toetusvõimalusi tutvustavatele lehekülgedele internetis: www.aktiva.ee ja www.eas.ee
Aktivas on eraldi rubriik "Alustavale ettevõttele," mida peaksid külastama. Leiad olulist infot ettevõtlusega alustamise teemal, äriplaani koostamisest jne. Projekti rahastamisest loe "Äriprojekti rahastamine ja toetusvõimalused" ja kindlasti ka alamrubriiki "Ettevõtlustoetused alustavale ettevõtjale."

EAS kodulehel tutvu kindlasti Tegevusalade ABCga. Erinevate tegevusalade kohta on toodud välja põhitõed, minimaalne vajaminev stardiraha ja muud olulist.

Võimalikke toetusprogramme vaatleme järgmistes sammudes.
5
Tutvu "Toetusprogrammid alustavale ettevõtjale." Hetkel on aktiivne perioodi 2007-2013 stardi ja kasvutoetuse programm, mida kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond (eelarve 117,6 mln krooni).

FIE-l või ettevõttel on võimalik taolteda starditoetust kuni 70 000 Eesti krooni. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 75%. Juba tegutsevad ettevõtted, kes vastavad teatud tingimustele saavad taotleda kasvutoetust kuni 200 000 Eesti krooni. Kui kahtled, kas sinu projekt vastab toetuskritieerimitele, siis küsi abi maakondlikest arenduskeskustest (kontaktandmed EAS kodulehel).
6
Step251413057432VOcu Peale EAS-i eksisteerib teisigi projekti rahastamisvõimalusi. Tutvu nende võimalustega Toetusvõimaluste andmebaasis.

Näide. Oletame, et soovid teada saada, millised toetusvõimalused eksisteerivad füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE). Selleks vali "Taotlejad" tulbast FIE ja soovi korral täpsusta tegevusvaldkond, regioon või kulutamise eesmärk. Näites märgime ainult FIE ja teostame päringu. Saame nimekirja käimasolevatest toetusmeetmetest, milledest polnud aimugi: Kalalaevastiku moderniseerimise ja uuendamise toetus, Messitoetus, Nõustamistoetus jne. Konkreetsel toetusmeetmel klikkides avaneb detailne informatsioon eesmärkidest, tegevustest, summadest, minevikus toetatud projektidest ja loomulikult kontaktisikutest.

Kuidas projektile toetust saada? Võta ühendust konkreetse kontaktisikuga, uuri toetuse saamise kohta. Kui sinu projekt vastab tingimustele, siis palutakse esitada taotlus ja äriplaan. On tõenäoline, et tuleb tõestada omafinantseeringu olemasolu, ettevõtja staatust vms. Kui oled teinud korrektse ja usutava äriplaani, siis on tõenäoline ka toetuse saamine. Toetuse saamise võtmetegurid on: usutava ja põhjendatud kasumi ilmnemine finantsprognoosides; uute töökohtade loomine; innovaatilisus ja isiklik initsiatiiv omafinantseeringu kaudu.
7
Vaata ka Euroopa Liidu Struktuurfonde. Ettevõtja turismiturunduse toetamine, välismessitoetus, teatus- ja arendustegevuse toetused, kaugkütte ning taastuvenergiaallikatest elektri- ja soojuse tootmise süsteemide parendamise toetused jne.
8
SA KredEx kodulehekülg internetis. Projektile raha otsimisel tasub tutvuda ka sihtasutuse KredEx (Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus).

Näiteks, KredExi käendusega Stardilaenuga on võimalik finantseerida alustavate ja kuni 2 aastat tegutsenud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ning FIE-de uusi investeeringuid kui ka käibevahendeid. KredEx annab ka käendust ettevõtja investeerimislaenudele ja see tähendab, et lisaks erinevatele toetusfondidele on võimalik paindlikul viisil kaasata ka pankade laenuraha.

Nipid ja hoiatused

 • Arvesta üldlevinud tavadega äriplaani koostamisel.
 • Ettevõtte asutamiseks leiad infot Kuidas.ee artiklis "Kuidas internetis osaühing asutada"
 • Kohanda oma äriplaan vastavalt sellele, millisest asutusest toetust taotled.
 • Uuri kindlasti EAS lehelt, milliseid projekte on viimastel aastatel toetatud.
 • Üks võimalus projektile toetust saada on pöörduda Tööturu Ameti poole, kus vastavad spetsialistid nõustavad ja vahendavad teie ideed toetajatele.
 • Artikli koostamisel on kasutatud www.eas.ee, www.aktiva.ee ja www.kredex.ee lehekülgedel saadaolevat informatsiooni.
 • Paljudel juhtudel lükatakse projekti rahastamistaotlus tagasi just puuduliku äriplaani tõttu. Näe sellega vaeva ja kasuta spetsialistide abi.

Kommentaarid

Arvo

Arvo

Medal_silver_3 Entusiast 878 punkti

Kategooria: Raha

Sarnased artiklid