Kuidas Taotleda Mopeedijuhiluba

Kirjutas Karel
Article2126146721NJKP2d

 (11 korda hinnatud)

Kevad läheneb ja paljudel on juba kindlasti mõtted endale lasta (või enda teenitud raha eest) mopeed või roller osta. Mopeediga võib sõitma hakata alates 14 aasta täitumisest - kuni 16-aastaseks saamiseni peab aga mopeediga sõites kaasas kandma mopeedijuhi luba (sõiduoskust tõendav mopeedijuhi tunnistus). 16 aastased ja vanemad ei pea mopeedijuhi ega jalgrattajuhi tunnistust omama.

Juhised ja sammud

Raskusaste: Lihtne
1
Kõigepealt seletaks ära, mis on mopeed:

Mopeed on kahe- või kolmerattaline sõiduk, mille sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3; ja valmistajakiirus ei ületa 45 km/h.

Tihtipeale arvatakse, et mopeed ja motoroller on üks ja sama, kuid tegelikult see nii päris ei ole. Motorolleriks saab sõidukit nimetada tema välimuse järgi, kuid mitte tema kategooria järgi. Näiteks on mõned motorollerid mopeedid ja mõned mootorrattad. Kuid miks see nii on?

Mopeedi all mõistetakse sõidukit, mille sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3; ja valmistajakiirus ei ületa 45 km/h. Sellest tulenevalt ei saa igat teel liiklevat motorollerit pidada mopeediks, kuna motorollerid, mille sisepõlemismootori töömaht on suurem kui 50 cm3; ja valmistajakiirus ületab 45 km/h kuuluvad mootorrataste hulka. Järelikult on võimsamad motorollerid tegelikult mootorrattad ja väiksema võimsusega motorollerid on mopeedid, kusjuures võimsamate (mootorrataste alla kuuluvate motorollerite) juhtimiseks on tarvis juba mootorratta juhtimisõigust.
2
Mopeedijuhiloa taotlemine

Juhiloa taotlejal peab olema lapsevanema (seadusliku eestkostja) kirjalik nõusolek jalgratturi või mopeedijuhiloa taotlemiseks.
Juhtimisõiguse taotleja peab esitama eksamikomisjonile:
1) avalduse;
2) õpilaspileti, sünnitunnistuse või passi;
3) kaks identset värvifotot suurusega 35×45 mm;
4) lapsevanema (seadusliku eestkostja) kirjaliku nõusoleku juhiloa taotlemiseks.

Juhiloa taotleja peab edukalt sooritama teooria- ja sõidueksami. Mopeedijuhiloa saamiseks tuleb eksam sooritada isiku kooli asukohajärgses või isiku elukohajärgses ARK büroos.

Teooriaeksam loetakse sooritatuks, kui mopeedijuhiloa taotleja vastab õigesti 15 küsimusele 17-st. Sõidueksamile lubatakse juhtimisõiguse taotleja pärast teooriaeksami sooritamist.
3
Kas mopeed tuleb registreerida?

Praegu mopeedi registreerima ei pea. Kuid võimalus mopeedi registreerimiseks on olemas. Mopeedi registreerimine käib sarnaselt mootorratta registreerimisele, mille käigus omistatakse mopeedile registreerimismärk ja tunnistus.

Praegu registreerib Eesti Riiklik Autoregistrikeskus üksnes euronõuetele vastavaid mopeede. Mopeedil peab peab olema Euroopa Liidu direktiivi 2002/24 kohane tüübivastavuse tunnistus. Tootjate poolt hakati tüübivastavuse tunnistusi väljastama alates 2004. aasta 9. novembrist. ARK soovitab osta üksnes tüübivastavuse tunnistusega mopeedi.

Kommentaarid

Karel

Karel

Medal_silver_1 Uustulnuk 36 punkti

Kategooria: Autod