Kuidas Täita Käibedeklaratsiooni E-Maksuametis

Kirjutas Mergan
Article1265823723PCEhvr

 (41 korda hinnatud)

Artikkel on abiks neile ettevõtlusega seotud inimestele, kes pole varem raamatupidamisega kokku puutunud. Ettevõte tegeleb teenuse osutamisega või kauba müümisega Eestis. Ei impordi kaupu, teenuseid ühendusesiseselt ega teistest riikidest. Ettevõte ei maksa erisoodustusmaksu kauba või teenuse omatarbelt (ettevõtte vara ei kasutata ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks).

Juhised ja sammud

Raskusaste: Lihtne

Vajalikud asjad

  • E-maksuameti kasutamise leping
  • ID kaart
  • Juhatuse liikme määratud volitatud kasutaja e-maksuametis (võib ka ennast määrata)
  • perioodi müügiarved
  • perioodi ostuarved
1
Lepingu sõlmimiseks toimige järgmiselt:

e-maksuameti/e-tolli lepingu leiate MTA kodulehelt: http://www.emta.ee/doc.php?2470
*sisestage lepingu pealdises küsitud andmed
*digiallkirjastage leping
*saatke leping Maksu- ja Tolliameti meiliaadressile e-maks@emta.ee
*Maksu- ja Tolliamet tagastab MTA poolt digiallkirjastatud lepinguTeie meiliaadressile
NB! Lepingu sõlmimisega e-maksuameti/e-tolli teenus veel ei avane, alati tuleb volitada kedagi e-teenust kasutama!

2
Volikirja või kasutajaõiguste taotluse esitamiseks toimige järgmiselt:

e-maksuameti/e-tolli kasutamise volikirja või kasutajaõiguste taotluse esitamiseks siseneb seaduslik esindaja e-maksuametisse/e-tolli erakliendina. Rubriigis „Teated MTA-le" kirjutage volitus ja kasutajaõiguste taotlus vabas vormis, kohustuslikud andmed on alati kasutaja nimi ja isikukood ja asutuse/ettevõtte nimi ja registrikood.
Maksu- ja Tolliamet avab e-maksuameti/e-tolli teenuse isikule, kellele andsite volitused või kasutajaõigused.
Juhatuse liige võib ka ennast volitada.
3
Volitatud kasutaja siseneb e-maksuametisse ja valib ärikliendi rolli.
Käibedeklaratsioon on kuvatud kiirviidete hulgas. Edasi tuleb valida periood mille eest käibedeklaratsiooni esitatakse. NB! Perioodi käibedeklaratsioon sisestatakse hiljemalt järgmise kuu 20ndaks kuupäevaks. Ehk veebruaris esitatakse deklaratsioon jaanuari kuu eest.
4
Arvuta kokku perioodi MÜÜGITULU ( NB! ilma käibemaksuta), see summa tuleb kirjutada käibedeklaratsiooni lahtrisse nr 1.
Nt:
Arve A 1000(müügitulu)+200(km)=1200(arve summa)
Arve B 500(müügitulu)+100(km)=600(arve summa)
Perioodi müügitulu on 1000+500=1500 krooni
Kirjutan lahtrisse nr 1 (1500)
5
Arvuta kokku perioodi ostuarvete KÄIBEMAKSUDE summad, see summa tuleb kirjutada KMD lahtrisse nr -5
Nt:
Ost A 75(kulu)+15(km)=90(arve summa)
Ost B 200(kulu)+40(km)=240(arve summa)
Perioodi sisendkäibemaks on 15+40=55 krooni
Kirjutan lahtrisse nr -5 (55)

6
Vajuta nuppu salvesta/arvuta nüüd ilmub nr +4 lahtrisse müügikäibemaksu summa.
Käsitsi arvutades saab seda kontrollida korrutades müügitulu 20%, Sest käibemaksu määr on Eestis hetkel 20%
Nt:
1500*0,20=300 sama saad ka kui liidad 200+100=300
7
Lahtritesse +12 ja -13 ilmuvad summad vastavalt sellele kas käibemaksu on vaja tasuda või tagasi küsida: +12 tuleb maksta -13 läheb ettemaksukontole/on õigus tagasi küsida
Valem käibemaksu arvutamiseks on:
300 (müügikäibemaks)-55(sisendkäibemaks)=245
Ettevõtte peab tasuma käibemaksu.
Kui ostukäibemaks ületab müügikäibemaksu tekib ettevõttel enammakstud käibemaks ja seda on võimalik avaldust täites pangakontole tagasi küsida või jätta ettemaksukontole järgmiste perioodide ettemaksuks.
8
Vajuta "kinnita" nuppu, ekraanile kuvatakse veelkord käibemaksu summa.
Antud näite puhul tasumisele kuuluv käibemaks 245 krooni. Tuleb vajutada "kinnitan veelkord" ja käibedeklaratsioon on esitatud.
9
Käibedeklaratsiooni esitamine on käibemaksukohuslasest ettevõtte üks igakuiseid kohustusi. Kui see tundub keeruline, on igati mõistlik palgata raamatupidaja, kes hoiab Sinu aruandluse õigena ja korras ajal mil ise saad keskenduda põhitegevusele.

Nipid ja hoiatused

  • Kontrolli alati kas sinu arvutatud müügikäibemaks ja vorm KMD lahter +4 on sama arv.
  • Arved nii kulud kui tulud tuleb kajastada KMD õigel perioodil. Tihti on arve kuupäev nt 01.02.2010 aga selgituses on teenus 01.01.2010-31.01.2010. Siis tuleb see arve deklareerida jaanuari kuu käibedeklaratsioonis.

Kommentaarid

Mergan

Mergan

Medal_silver_1 Uustulnuk 30 punkti

Kategooria: Äri