Kohtutäiturid ja "liigkasu võtmine"

3 postitust - 5089 vaatamist
Sooviks viiteid ja täpseid näpunäiteid selle kohta, kui palju tohib kohtutäitur vara arestida, palju intresse/viiviseid välja nõuda. Kui palju nad tohivad oma 1 väljasaadetud kirja "hinnaks" määrata, ui suureks võivad kasvada täitemenetluskulud jne jne.

Samuti huvitaks see, mis sorti võlgnevus, mis ajaga aegub, kui kohtutäitur ise pole viitsinud aasta(kümne)id oma tööt teha ja nüüd MaSu ajal inimesi piinavad.

Et siia ei tuleks suvalist lahmimist, mainin ära, et ei vaja seda enda tarbeks, vaid eile helistas mulle üks tuttav ja rääkis elust-olust ja otsustasin asja veidi uurima hakata.
Blank
Õigus ja Seadused » Kohtutäiturid ja "liigkasu võtmine"
Just.ee lehel on järgmine info:

* Millises ulatuses tohib kohtutäitur minu sissetulekut (töötasu) arestida?

Sissetulekut ei tohi arestida, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust.

Ainsa erandi sissetuleku (töötasu) arestimisel on seadus kehtestanud lapse elatise nõude täitmise korral. Juhul kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii lapse elatisnõude täielikule rahuldamisele, võib kohtutäitur pöörata sissenõude võlgniku töötasule selliselt, et võlgnikule säilitatakse sissetulekust poolele miinimumpalgale vastav osa või vastav osa nädala või päeva sissetulekust. Seejuures ei arvestata lapse elatise nõude täitmisel võlgniku teiste ülalpeetavate olemaoluga.

Kui täitemenetluses täitetakse muud kui lapse elatise nõuet, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus, Mittearestitavat summat ületavast sissetuleku osast võib sellisel juhul kuni viiele palga alammäära suurusele summale vastavast osast arestida kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku, tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust.

Kui Teil on ülalpeetavaid või maksate elatist, siis tuleb Teil seda kohtutäiturile tõendada, kuna kohtutäituril vastav informatsioon puudu.

Arestimisele kuuluva sissetuleku osa arvutamiseks on Justiitsministeerium koostanud valemi, mille leiate siit.


http://www.just.ee/22390#_*_Millises_ulatuses_tohib_kohtutait
Blank
Tere,
Vajad rahastamist, lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.
Whtsp: +1 725-605-9579
e-post:
creditodiprossimita13@gmail.com
Blank