Kuidas kaitsta puitmaja süttimise eest

Kirjutas varvitudlaud
Article1779979776Swnm84

 (2 korda hinnatud)

Tulekahju süttimisel on esmatähtis võita aega, et inimesed saaksid hoonest ohutult lahkuda. Võidetud väärtuslikud minutid võivad päästa elusid.

Juhised ja sammud

Raskusaste: Lihtne
1
Puit on põlev materjal. Puidu pinna temperatuuri tõusmisel üle 100 °C hakkavad temast eralduma gaasid. Puidu süttimine on võimalik temperatuuril ≥250 °C. See iseenesest tähendab, et leegi juuresolekul süttivad emiteeritud gaasid. Kui puidu pinna temperatuur tõuseb 500 °C, siis sellel temperatuuril on võimalik puidu isesüttimine.
2
Puidu immutamine tuld tõkestavate ainetega (antipüreenidega) muudab puidu raskesti süttivaks. Puidu värvimine tulekaitsevärviga tekitab puidule kooriku- ehk siis õhuhapnik ei ole enam puiduga kokkupuutes- väheneb oluliselt tule pindmise leviku kiirus, kuumuse ja suitsu eritumine. Tulekaitsevahend ei sobi kasutamiseks pindadel, mida on eelnevalt töödeldud laki, värvi või muu kilettekitava hüdrofoobse ainega. Tulekaitsevahendiga töödeldud puit võimaldab puidu paindlikumat kasutamist ühiskondlikes hoonetes, avalikus ruumis ning eramajas.
3
Enamlevinud kohad kus kasutatakse tulekaitsevahendit puidule on eramajade puit fassaadid, tuulekastilauad ja katusealused sõrestikud, kuurid, kõrvalhooned, verandad, terrassid, väliköögid. Ühiskondlike hoonete- lasteaedade, koolide, kortermajade, kaubanduskeskuste, sotsiaalmajade, söögikohtade, spordihallide puit detailid.
4
Millest lähtuda tulekaitsevahendi valimisel puidule?

- Eelkõige vahendi ohutusest inimese ja loomade tervisele, keskkonnale – et toode ei sisaldaks toksilisi, kantserogeenseid koostisosi;
- Tulekaitsevahendi vastavusest kõrgeimale võimalikule tuleohutusklassile. Avaliku ruumi ja ühiskondlike hoonete puhul peab lähtuma ehitisele ja selle osale esitatavatest tuleohutusnõuetest (RTI, 09.11.2004, 75, 525; 2004);
- Kas toodet on võimalik kasutada sise- või välistingimustes;
- Kuidas toodet on võimalik puidule kanda? Kas ainult tööstuslikult või ka kodustes tingimustes;
- Kas toode aitab kaitsta puitu ka niiskusest tekkivate probleemide (mädanemine, hallitus, seened jms.) eest ning kas toode säilitab puidu naturaalse välimuse või on tootega võimalik puidule anda kaunist dekoratiivset välimust;
5
varvitudlaud.ee on voodrilaudu ja teisi puitmaterjale tulekaitsega katnud juba kolm aastat ning omab selles vallas piisavalt kogemust, konsulteeri spetsialistiga enne tööde alustamist.

Kommentaarid