Foorumi postitused kasutaja Integre poolt

Üks teema, Üks postitus
Ettevõtte väärtus on kogu tema vara ja kõik tulevases majanduslikus väärtuses olevad kohustused, mis ei kajastu täielikult kasumiaruandes ja bilansis. Erinevate näitajate ja suhtarvude võrdlus võimaldab paremini mõista ettevõtte finantsseisundit ja ärisuundumusi, ettevõtte olulisi finantsaspekte, kasutada teavet finantsjuhtimiseks ja strateegiliste otsuste langetamiseks.

Lisateave: integre.lt
Blank