Kuidas Kirjutada Avaldust

Kirjutas Toomas
Article315856756cfc2OU

 (266 korda hinnatud)

Järgnevalt mõned näpunäited, millised on avalduse kohustuslikud elemendid ja kuidas seda vormistada. Avalduse näidised (.doc või .odt formaadis) saad võtta 8-ndast punktist.

Juhised ja sammud

Raskusaste: Lihtne

Vajalikud asjad

  • tekstitöötlusprogramm
1
SAATJA andmed trükitakse lehe parempoolsesse ülemisse ossa:
• nimi ja perekonnanimi
• aadress
• telefon
• faks
• e-posti aadress jms.
2
ADRESSAAT (kellele avaldus on suunatud), trükitakse ära ametinimetus ja nimi, (lehe vasakpoolsesse ossa).
3
Dokumendiliigi nimetus AVALDUS vormistatakse pealkirja asukohale.
4
TEKST trükitakse, jättes pealkirja ja teksti vahele 4 tühja rida. Tekst peab olema keeleliselt korrektne.
5
Isiklik ALLKIRI vormistatakse teksti alla, jättes 4 reavahet, allkirja kohale võib panna salutatsiooni (lugupidamisega, parimate soovidega vmt).
6
KUUPÄEV trükitakse tavaliselt adressaadiga kõrvuti või allkirja alla.
7
LISA(D) kui avaldusele lisatakse mingi muu paber (nt. motivatsioonikiri, koopia lõputunnistusest vms.), tuleb see avalduses ära märkida. Märkus lisade kohta trükitakse 4 rida allkirjast allapoole.
8
Avalduse näidis Laadi alla avalduse näidis:

MS Word .doc formaadis siit
OpenOffice .odt formaadis siit.

Autor

Kommentaarid

Toomas

Toomas

Medal_bronze_2 Veteran 2 564 punkti

Kategooria: Kultuur ja ühiskond