Kuidas Kirjutada Lahkumisavaldust

Kirjutas Arvo
Article2906024330m1nu1K

 (243 korda hinnatud)

Soovid vahetada töökohta, aga ei tea, kuidas korrektne avaldus töölepingu lõpetamiseks vormistada? Siit leiad õpetuse.

Juhised ja sammud

Raskusaste: Lihtne
1
Vormista avaldus valgele paberilehele A4 formaadis. Pea kinni lehevormingu nõuetest. Vali Wordi rippmenüüs Fail>Lehekülje häälestus>Veerised. Ülevalt ja alt väärtused peavad olema 1,2 cm, vasakult 3 cm ja paremalt 1,5 cm. Kasuta Times New Roman kirjastiili. Tungival vajadusel võid avalduse ka käsitsi kirjutada.
2
Alusta adressaadi märkimisest. Kelle poole pöördud avaldusega? Kelle pädevusse personaliküsimused kuuluvad? Tavaliselt pöördutakse selle persooni poole, kellega on tööleping sõlmitud: juhatuse esimees, juhatuse liige, kontori direktor vms. Kui sa ei tea, kellele adresseerida, siis küsi otsese ülemuse või personalitöötaja käest. Pöördumisteksti peab joondama lehe vasakusse serva ülemisest servast umbes 5,5 cm kaugusele.

Näide:
Hr Jüri Jürnas
AS Kukeri-kii direktor
3
Märgi kuupäev. Kuupäev on oluline, sest see on etteteatamise ajaarvestuse aluseks. Kuupäev märgi saaja ametinimetusega ühele reale, kuid lehe paremasse serva.
4
Kirjuta pealkirjaks AVALDUS. Pealkirja asukoht on umbes 9,5 cm lehe ülaservast. Kasuta suuri tähti ja rasvast kirja suurusega 14. Punkti pealkirjale ära lisa.
5
Sisu ehk oma soovi selgesõnaline sõnastus. Vältida tuleks tingimuslikku või kaheti mõistetavat sõnastust (vt. Näide 2). Lugeja peab teada saama töölepingu lõpetamise kuupäeva. Arusaamatuste vältimiseks peab täpsustama ka viimase tööpäeva (vt. Näide 2). Sisu ja pealkirja vahel peab olema 2 põhireavahet.

Näide 1 (hea näide): "Soovin lõpetada minu ja AS Kukeri-kii vahel 23.juunil 2005.a. sõlmitud töölepingu. Töölepingu lõpetamise kuupäevaks ja ühtlasi ka viimaseks tööpäevaks palun lugeda 26.09.2008.a."

Näide 2 (halb näide): "Ma sooviksin homsest töölepingu lõpetada kui minu palka ei tõsteta."
6
Lõputervitus. Vormista lõputervitus 2 reavahet peale sisu. Kirjuta oma ees- ja perekonnanimi ning kindlasti ka ametinimetus. Allkirjale jäta piisavalt ruumi, soovitavalt 5 reavahet.

Näide:
Lugupidamisega,


(allkirja koht)
Joonas Hoolas
autojuht


Avalduse näidised saad alla laadida õpetusest "Kuidas kirjutada avaldust"
7
Natuke uuri ka seadust.

§ 91. Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja poolt
(1) Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda mõjuval põhjusel, eelkõige kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist.
(2) Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu, eelkõige kui:
1) tööandja on kohelnud töötajat ebaväärikalt või ähvardanud sellega või lubanud seda teha kaastöötajatel või kolmandatel isikutel;
2) tööandja on oluliselt viivitanud töötasu maksmisega;
3) töö jätkamine on seotud reaalse ohuga töötaja elule, tervisele, kõlbelisusele või heale nimele.
(3) Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötaja isikust tuleneval põhjusel, eelkõige kui töötaja terviseseisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda talle sobivat tööd.
(4) Töötaja võib töölepingu üles öelda üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta ülesütlemise aluseks olnud asjaolust teada sai või pidi teada saama.


§ 98. Töötaja ülesütlemise etteteatamise tähtajad
(1) Korralisest ülesütlemisest peab töötaja tööandjale ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva.
(2) Erakorralisest ülesütlemisest ei pea töötaja tööandjale ette teatama, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni.

Seadusele link: Riigiteataja -> Töölepingu seadus

Kommentaarid

Arvo

Arvo

Medal_silver_3 Entusiast 878 punkti

Kategooria: Töö ja karjäär