Kuidas Kirjutada Lahkumisavaldust

Kirjutas Arvo
Article2906024330m1nu1K

 (137 korda hinnatud)

Soovid vahetada töökohta, aga ei tea, kuidas korrektne avaldus töölepingu lõpetamiseks vormistada? Siit leiad õpetuse.

Juhised ja sammud

Raskusaste: Lihtne

Vajalikud asjad

  • arvuti
  • Word programm
1
Vormista avaldus valgele paberilehele A4 formaadis. Pea kinni lehevormingu nõuetest. Vali Wordi rippmenüüs Fail>Lehekülje häälestus>Veerised. Ülevalt ja alt väärtused peavad olema 1,2 cm, vasakult 3 cm ja paremalt 1,5 cm. Kasuta Times New Roman kirjastiili. Tungival vajadusel võid avalduse ka käsitsi kirjutada.
2
Alusta adressaadi märkimisest. Kelle poole pöördud avaldusega? Kelle pädevusse personaliküsimused kuuluvad? Tavaliselt pöördutakse selle persooni poole, kellega on tööleping sõlmitud: juhatuse esimees, juhatuse liige, kontori direktor vms. Kui sa ei tea, kellele adresseerida, siis küsi otsese ülemuse või personalitöötaja käest. Pöördumisteksti peab joondama lehe vasakusse serva ülemisest servast umbes 5,5 cm kaugusele.

Näide:
Hr Jüri Jürnas
AS Kukeri-kii direktor
3
Märgi kuupäev. Kuupäev on oluline, sest see on etteteatamise ajaarvestuse aluseks. Kuupäev märgi saaja ametinimetusega ühele reale, kuid lehe paremasse serva.
4
Kirjuta pealkirjaks AVALDUS. Pealkirja asukoht on umbes 9,5 cm lehe ülaservast. Kasuta suuri tähti ja rasvast kirja suurusega 14. Punkti pealkirjale ära lisa.
5
Sisu ehk oma soovi lakooniline sõnastus. Vältida tuleks tingimuslikku või kaheti mõistetavat sõnastust (vt. Näide 2). Lugeja peab teada saama töölepingu lõpetamise kuupäeva. Arusaamatuste vältimiseks peab täpsustama ka viimase tööpäeva (vt. Näide 2). Sisu ja pealkirja vahel peab olema 2 põhireavahet.

Näide 1 (hea näide): "Soovin lõpetada minu ja AS Kukeri-kii vahel 23.juunil 2005.a. sõlmitud töölepingu. Töölepingu lõpetamise kuupäevaks ja ühtlasi ka viimaseks tööpäevaks palun lugeda 26.09.2008.a."

Näide 2 (halb näide): "Ma sooviksin homsest töölepingu lõpetada kui minu palka ei tõsteta."
6
Lõputervitus. Vormista lõputervitus 2 reavahet peale sisu. Kirjuta oma ees- ja perekonnanimi ning kindlasti ka ametinimetus. Allkirjale jäta piisavalt ruumi, soovitavalt 5 reavahet.

Näide:
Lugupidamisega,


(allkirja koht)
Joonas Hoolas
autojuht

Nipid ja hoiatused

  • Enne kui esitad lahkumisavalduse, veendu uue töökoha olemasolus, tee suulised kokkulepped ja küsi sinu jaoks kõik olulised tingimused üle (palk, tööaeg, ülesanded, kohustused jms).
  • Kui aimad, et tööandja võib sinu lahkumist takistada, siis kindluse mõttes võid lahkumisavalduse kahes eksemplaris vormistada. Ühe annad tööandjale ja teisele (mis sulle jääb) võtad kättesaamise kohta signatuuri.
  • Selgita välja, kas töösuhte lõpetamine toob Sulle kaasa lisakulutusi (koolituskulude hüvitamine tööandjale).
  • Võimalusel ole oma tööandjaga avameelne ja teata lahkumisplaanist. Sulle võidakse pakkuda paremat ametikohta või palgakõrgendust.
  • Lahkumisavalduse võib poolte kokkuleppel tagasi võtta.
  • Tööleping lõpetatakse lepingulisa vormistamisega, tööraamatu tagastamisega ja lõpparve maksmisega viimasel tööpäeval.
  • Vastavalt Töölepinguseadusele tuleb töölepingu lõpetamise soovist teatada tööandjale ette vähemalt 1 kuu ehk 30 kalendripäeva. Eranditega tutvu Töölepinguseaduses!

Kommentaarid

Arvo

Arvo

Medal_silver_3 Entusiast 878 punkti

Kategooria: Töö ja karjäär