Kuidas Kirjutada Arvamuslugu

Kirjutas AgneK
Article2807618833XYdK2j

 (78 korda hinnatud)

Lugesid mõnda head raamatut, artiklit või said väga hea filmikogemuse osaliseks, võtsid osa mõnest sündmusest või on midagi, mis toimub iga päev ja on sinu hingele jäänud ning tahad oma arvamust ka teistega jagada. Arvamusloo saatmine ning avaldamine mõnes ajalehes, ajakirjas või veebilehel on selleks parim viis, kuid meeles tuleb pidada alljärgnevaid põhitõdesid.

Juhised ja sammud

Raskusaste: Lihtne

Vajalikud asjad

  • Olenevalt sellest, millisel meetodil lugu kirjutada, tuleks valida ka vajalikud vahendid ( nt kas paber ja pastakas või arvuti ja kirjutusprogramm).
1
Esmalt mõtle välja, mida sa arvamusloos öelda soovid ning kus seda avaldada tahad. Koosta nt mandala enda mõtetest või kirjuta need alapunktidena välja, et omada ülevaadet.
2
Seejärel arvesta sellega, et arvamuslugu koosneb tavaliselt neljast osast: sissejuhatus, arvamus, detaild ja järeldused.
3
Sissejuhatuses anna ülevaade taustast, millest on ajendatud sinu arvamusloo kirjutamine (nt mõne sündmuse ülevaade). Sissejuhatus peab olema lühike, ülevaatlik ning võimalikult paeluv, et lugejat kaasa mõtlema panna.
4
Järgmises osas kirjuta, mida sa asjast arvad- arvamus.
5
Kui oled enda arvamuse kirja pannud, siis hakka lisama detaile, mis su arvamust toetavad. Näiteks esita argument ja seejärel põhjenda seda detailide abil.
6
Parim moodus arvamusloo lõpetamiseks on teha ettepanekuid ja lisada omapoolseid soovitusi. Tee omapoolsed järeldused ning koosta sellest arvamusloo kokkuvõtlik osa.
7
Viimane ning kõige tähtsam samm on enda arvamuslugu ära saata.

Kommentaarid