Kuidas Excelis Ümardada (Funktsioon "Round")

Kirjutas Toomas
Article3922061785yAH0hg

 (4 korda hinnatud)

Excelis ümardamine tuleb kasuks, kui oled näiteks arvutanud hinnad eurodest Eesti kroonidesse ja said terve tulba mitmeid kohti pärast koma sisaldavaid arve. Need aga oleks nüüd vaja täiskroonidesse ümardada. Mida teha?

Juhised ja sammud

Raskusaste: Lihtne

Vajalikud asjad

  • excel
1
Ümardamiseks kasutame Excelisse sisseehitatud ümardamise funktsiooni ROUND ning selle vastavaid mugandusi ROUNDUP (ülespoole ümardamine) ja ROUNDDOWN (allapoole ümardamine).
2
Round funktsiooni sisestamine ümardamiseks Excelisse. Funktsiooni sisestamiseks Exceli lahtrisse kirjuta esmalt võrdusmärk = , seejärel funktsiooni nimi, nt ROUND, seejärel sulud () ja sulgudesse nõutud parameetrid.

ROUND funktsooni nõutud parameetrid sulgudesse on arv, mida ümardada, ja arv, mitu komakohta alles jääb. Parameetreid eraldab semikoolon ;

Näiteks sisestades Exceli lahtrisse:

=ROUND(5,66;1)

saaksime tulemuseks 5,7, sest ümardatakse 5,66 ühe komakohani.
3
Vaikimisi ümardab Excel nii nagu ümardamine ikka, kuni 5-ni allapoole ja 5-st alates ülespoole. Kuid kui soovid, et alati ümardaks üles või alla, kasuta ROUND asemel ROUNDUP (ülespoole ümardamine) ja ROUNDDOWN (allapoole ümardamine).
4
Round funktsioon, kus arvväärtus, mida ümardada, tuleb tehtest. Kui soovid, et väärtus "arv mida ümardada" tuleks teisest lahtrist või mõne tehte tulemusena, siis võid seda teha.

Näiteks:

=ROUND(C1+10;1)

annab vastuseks C1 + 10 väärtuse (C1 asemele tuleb lahtris C1 olev väärtus, nt 5,66 nagu pildil) ümardatud ühe komakohani.

Nipid ja hoiatused

  • Kui soovid ümardada täisarvuni, kasuta parameeter "arv milleni ümardada" kohal nulli "0", kui soovid juba täisarvu kohtadel ümardada, kasuta negatiivset arvu (miinusega), nii suurt, kui mitmenda kohani ümardust soovid.
  • Teistele lahtritele rakendamiseks ei pea kõigile käsitsi sisestama. Piisab kui ühele lahtrile sisestad, paned aktiivsusruudu sellele lahtrile ja paremalt alt nurgast võtad kinni (nii, et kursor muutub ristikeseks) ja lohistad siis üle teiste.

Kommentaarid