Kuidas mängida kaardimäng UNO-t

Kirjutas AgneK
Article1779919764ojtdl6

 (86 korda hinnatud)

UNO on 1971. aastal leiutatud kaardimäng. Mäng koosneb 108 kaardist. Pakis on 19 sinist, rohelist, punast ja kollast kaarti, 8 "Võta kaks üles" (2 sinist, rohelist, punast ja kollast), 8 "Muuda suunda" (2 sinist, rohelist, punast ja kollast), 8 "Passi" (2 sinist, rohelist, punast ja kollast) kaarti, lisaks 4 "Vaheta värvi" ja 4 "Vaheta värvi ja võta neli üles" kaarti. Mängu eesmärk on olla mängija, kes saab igas mänguringis oma kaartidest esimesena lahti ja kogub punktid kaartide pealt, mis on teistele mängijatele kätte jäänud. Mängude punktid liidetakse ning võidab see, kes saab esimesena 500 punkti.

Juhised ja sammud

Raskusaste: Lihtne

Vajalikud asjad

  • Mõnus seltskond.
  • UNO kaardid.
1
Iga mängija võtab üles ühe kaardi. See, kes saab kõige suuremate punktidega kaardi, jagab kaardid. Tegevuskaartide väärtus on selles mänguetapis null.
2
Jagaja segab kaardid ning annab igale mängijale seitse kaarti.
3
Ülejäänud kaardipakk pannakse ülesvõtmiseks mängulauale, pilt allapoole.
4
Ülesvõtupaki pealmisel kaardil keeratakse pildipool üles ning ta pannakse kaardipaki kõrvale mahaminekupaki
põhjaks. NB! Kui põhjakaart on tegevuskaart eh sümboliga, kehtivad erireeglid.
5
Mängu alustab see, kes istub kaardijagaja vasakul käel. Välja käidav kaart peab olema sama värvi,
sama numbri või sümboliga, nagu on mahaminekupaki peal olev kaart (sümbolid tähistavad tegevuskaarte).
Näide: Kui mahapanekupaki peal on punane seitse, saab mängija maha panna mis tahes punase kaardi
või mis tahes seitsme. Mängija võib maha panna ka kaardi "Vaheta värvi".
6
Kui mängijal ei ole kaarti, mida saab maha panna, peab ta võtma ülesvõtupakist kaardi. Kui üles võetud kaardi saab välja käia, võib mängija selle maha panna. Kui üles võetud kaarti ei saa maha panna, läheb käigukord järgmisele mängijale.
NB! Mängija võib jätta kaardi välja käimata. Sel juhul peab ta võtma ülesvõtupakist kaardi. Kui üles võetud kaarti saab välja käia, võib mängija selle maha panna, kuid ta ei tohi pärast ülesvõtmist välja käia ühtki teist kaarti, mis tal käes on.
7
UNO kaardipakis leidub viie erineva tähendusega tegevuskaarti.
1. "Võta kaks üles"- Kui mängija käib välja selle kaardi, peab järgmine mängija võtma kaks kaarti üles ning jätma oma käigukorra vahele. Kaardi võib välja käia vaid juhul, kui maas on sama värvi või sama tüüpi kaart. Kui antud kaart satub mängu alguses mahapanekupaki põhjaks, peab esimene mängija võtma kaks kaarti üles ning loovutama käiguõiguse järgmisele mängijale.
2. "Muuda suuda"- Selle kaardi väljakäimine muudab mängu suunda. Päripäeva kulgenud mäng hakkab käima vastupäeva või vastupidi. Kaardi võib välja käia vaid juhul, kui maas on sama värvi või sama tüüpi "Muuda suunda" kaart. Kui antud kaart satub mängu alguses mahapanekupaki põhjaks, käib esimesena välja kaardijagaja, seejärel liigub käigukord edasi vastupäeva, kaardilugejast paremale.
3. "Passi"- kui mängija käib välja selle kaardi, peab järgmine mängija jätma käigu vahele ehk passima. Kaardi võib välja käia vaid juhul, kui maas on sama värvi või sama tüüpi "Passi" kaart. Kui antud kaart satub mahapanekupaki põhjaks, passib kaardilugejast vasakul olev mängija ning mängu alustab temast järgmine mängija.
4. "Vaheta värvi"- kaardi väljakäija otsustab, mis värv jätkab (see võib olla sama värvi või mis tahes teine värv). Kaardi võib välja käia ka siis, kui mängijal on käes mahapanekuks sobiv kaart. Kui kaart satub mängu alguses mahapanekupaki põhjaks, määrab kaardijagaja vasakul käel olev mängija, mis värv jätkab.
5. "Vaheta värvi ja võta neli üles"- Kaardi väljakäijal on õigus otsustada, mis värv jätkab, ning järgmine mängija peab võtma ülesvõtupakist neli kaarti ja jätma oma käigu vahele. Kuid asjal on oma konks! Kaardi võib välja käia ainult siis, kui mängijal ei ole käes sama värvi kaarti, nagu on mahapanekupaki peal (kuid kaardi võib välja käia, kui mängijal on sobiva numbriga kaart või tegevuskaart). Kui kaart satub mängu alguses mahapanekupaki põhjaks, tuleb kaart tagasi paki sisse segada või tõmmata välja uus kaart.
NB! Kui kahtlustate, et kaardi "Vaheta värvi ja võta neli üles" väljakäimisel on tehtud sohki (mängijal oli käes mahapanekuks sobivat värvi kaart), võite käigu vaidlustada. Kahtlustatu peab näitama kahtlustajale oma kaarte. Kui kahtlus osutub alusetuks, peab kahtlustaja võtma üles neli kaarti ning lisaks kaks kaarti ehk kokku kuus kaarti.
8
Kui mängija käib välja eelviimase kaardi, peab ta hüüdma "UNO" (üks), andes märku, et talle on jäänud kätte vaid üks kaart. Kui mängija unustab hüüda "UNO" ning seda märkab keegi enne järgmise mängija käiku, peab unustaja kaks kaarti üles võtma. Mäng on läbi, kui üks mängijatest on maha pannud kõik kaardid. Teiste mängijate käes olevate kaartide punktid loetakse kokku ja alustatakse uut mängu. Kui viimane kaart, mille mängija mängus välja käib on "Võta kaks üles" või "Vaheta värvi ja võta neli üles", peab järgmine mängija võtma üles vastavalt kaks või neli kaarti. Ülesvõetud kaartide punktid lähevad punktide lugemisel arvesse.
Kui ülesvõtupaki lõppemise ajaks ei ole ükski mängija kõiki kaarte välja käinud, võetakse mahapanekupakk, segatakse, asetatakse pilt allapoole uueks ülesvõtupakiks ja mäng jätkub.
9
Esimesena oma kaartidest lahti saanud mängija saab mängu eest punktid, mis on vastasmängijate kätte jäänud kaartide punktide summa. Kaardid annavad punkte järgmiselt:
Kõik numbrikaardid (0-9) = punktide arv vastab kaardil olevale numbrile;
"Võta kaks üles" = 20 punkti;
"Muuda suunda" = 20 punkti;
"Passi" = 20 punkti;
"Vaheta värvi" = 50 punkti;
"Vaheta värvi ja võta neli üles = 50 punkti.

Kui punktid on kokku loetud ning keegi ei ole saanud summaks 500 punkti, segage kaardid ja alustage uut ringi.
10
Mängu võidab see, kes saab esimesena 500 punkti. Iga ringiga saadud punktid liidetakse eelnevale.

Nipid ja hoiatused

  • Teine võimalus punkte lugeda on pidada jooksvat arvestust punktide üle, mis mängijatel on iga mänguringi lõpus. Kui üks mängija on saavutanud 500 punkti, on mängu võitja see, kellel on kõige vähem punkte.
  • UNO-t on kõige parem mängida, kui on inimesi 4-6.

Kommentaarid

AgneK

AgneK

Medal_silver_2 Algaja 180 punkti

Kategooria: Hobid ja mängud