Kuidas Kirjutada Esseed

Kirjutas Rain Ungert
Article131991308l4TEyy

 (36 korda hinnatud)

Homseks vaja kirjutada essee? Ennem loe läbi see artikkel...

Juhised ja sammud

Raskusaste: Keskmiselt väljakutsuv
1
Step3012031736VbdFgc MÕTETE PÜÜDMINE. Esimese asjana tuleb teema mitu korda läbi lugeda ning sellest õigesti aru saada. Võtta seisukoht ning peas mõelda läbi argumendid, millega oma seisukohta tõestad. Ka mõtete püüdmiseks saab kodus iseseisvalt valmistuda. Selleks on oluline suur lugemus ja lai silmaring. Kui oled üheaegselt paljude teemadega kursis, tulevad mõtted teatud esseeteema kohta kui iseenesest. Kui oled teemaga piisavalt mõttes tööd teinud, tuleb hakata neid kirja panema. Selleks võib kasutada nimekirja, mandalat või mõnda muud endale sobivat mõtteplaani. Mõtted tuleb üles kirjutada kriitikameeleta, kirja tuleb panna kõik, mis antud teemaga seoses pähe tuleb. See aitab erinevaid mõtteid koguda
2
Step3818644283FYWrPR MÕTETE KORRASTAMINE. Mõtete korrastamisel on vaja sisse lülitada oma kriitikameel. Tuleb üle lugeda oma mõtted, tõmmata maha need, millest kirjutada ei oleks sobilik või millest te ehk nii palju ei tea. Oluline punkt mõtete korrastamisel on leida essee põhiidee, ehk teie sõnum lugejale. Põhiideeks tuleb võtta mingi mõte, mida oskate argumenteerida ja põhjendada ning millel peatudes tunnete, et selle kohta on midagi öelda. Mõtete korrastamisel tuleks leida ka erinevaid näiteid, mida tuua enda mõtete illustreerimiseks.
3
Step1753556389iJeCMP MUSTANDI KIRJUTAMINE. Mustandi kirjutamist on hea alustada kava tegemisest, samas ei ole see samm kohustuslik. Kui teada täpselt, millest kirjutada, siis on kava koostamine väga soovituslik. See muudab essee kirjutamise ladusamaks. Mustandi kirjutamisel peab silmas pidama essee ülesehitust, see koosneb sissejuhatusest, teemaarendusest ning kokkuvõttest. Sissejuhatus peab äratama huvi ning see ei tohi olla pikem kui üks lõik, see peaks tutvustama põhiideed. Hea kokkuvõte meenutab teemaarendust ja põhiideed, tavaliselt omab ka punkti, mis intrigeerib lugejaid edasi mõtlema. Kokkuvõttes ei tohiks esitada uusi mõtteid, vaid anda edasi teemaarenduses kasutatud mõtteid teiste sõnadega. Essee teemaarenduslõigu esimene lause peaks olema reegel ehk lõigu mõte. Alles sellele järgnevad põhjendused, enda arvamus, analüüs ja näited.
4
Step258486518018a71S STRUKTUREERIMINE. Struktureerimise käigus peab autor hoolega läbi võtma kogu mustandi. Kriitilise pilguga tuleb üle lugeda ka teemaarendus, tuleks jälgida, et see püsib teemas ning ei ole liiga laialivalguv. Samas peavad lõigud moodustama sisulise terviku ning lõikude järjestus peab olema loogilises järjestuses
5
Step758378263219val VIIMISTLEMINE. Viimistlemise roll on muuta tekst ladusalt loetavaks: parandada õigekirja- ja stiilivead. Vajadusel võib siinkohal kasutada ka sidelõike, kui tundub, et lõigud pole seotud ühtseks tervikuks. Viimistlemise käigus lisatakse tavaliselt veel näiteid, mis enne on esseest välja jäänud.
6
Step251394271NutNXl PUHTANDI KIRJUTAMINE. Kui kõik eelnevad sammud on tehtud, on paslik hakata kirjutama mustandit. See nõuab tähelepanelikkust, et hooletusest ei tekiks vead ning sõnad ei jääks kirjutamisel vahele.
7
Step2621294229BrOXbA Kui ideed otsas, siis abi leiad kindlasti ka annaabist, kasutades otsingus fraasi "essee"

Kommentaarid