Kuidas õppida keeli efektiivselt

Kirjutas Maarja

 (0 korda hinnatud)

Keele õppimine on pikk ja keeruline protsess, kuna üheaegselt tuleb tegeleda nelja erineva, kuid samas omavahel tihedalt seotud oskusega – lugemine, kirjutamine, kuulamine ja rääkimine. Need on omakorda seotud tuhandete erinevate, ent omavahel seotud faktidega – õigekiri, sõnavara, hääldamine jne. Alljärgnevalt mõned näpunäited, kuid seda aega ja pühendumist nõudvat protsessi võimalikult tõhusaks muuta. NB! Artikli koostamisel on kasutatud materjale artiklist "How to Learn a Language: an Overview" (http://fluent-forever.com/the-method/#.UtzvxRBaTIV)

Juhised ja sammud

Raskusaste: Lihtne
1
Alusta hääldusest! Uue keele õppimise puhul on kõige suuremaks väljakutseks meeldejätmine. Kui sul on tuhandeid sõnu ja grammatikareegleid, tuleks kasutada kõikvõimalikke nippe, mis aitavad õpitut meelde jätta. Siin tuleb mängu keskendumine hääldamisele, sest sõnad, mida sa oskad paremini hääldada, jäävad sageli ka paremini meelde. Raskesti hääldatavad sõnad on ka põhjuseks, miks võõrkeele õppimine keeruline võib olla. Seda takistust on võimalik ületada pöörates kohe alguses rohkem rõhku oma kuulamisoskuse treenimisele.
2
Ära tõlgi! Alles siis, kui loobud uue keele õppimisel paralleelselt oma emakeele kasutamisest, hakkad uues keeles ka mõtlema. Seda on võimalik teha esimesest tunnist peale. Alustades piltidega ja liikudes edasi lihtsate vastete ja küsimuskaartide abil lünkade täitmisega, on võimalik õppida uue keele sõnavara ja grammatikat ilma lisakoormuseta, mida edasi-tagasi tõlkimine endaga kaasa toob. Sel moel arendad endas soravust, mitte tõlkimisoskust.
3
Vali sõnavara hoolikalt! Arvutuslingvistika abil on tõestatud, et õppides ära 1000 kõige enam kasutatavat sõna, suudame me aru saada ligi 70% kõikidest sihtkeelsetest tekstidest. Õppides ära järgmised 1000 sõna, suureneb tekstist arusaamine üksnes 10% võrra. Pööra see fakt enda kasuks! Õpi ära kuni kaks tuhat esimest sõna ja keskendu vaid sulle olulisele sõnavarale. Miks näha vaeva näiteks akadeemilise terminoloogia omandamisega, kui vajad keelt eelkõige reisimiseks? Miks õppida ärikeelt kui vajad seda akadeemiliste tekstide lugemiseks? Valides hoolikalt sõnavara, mis vastab su vajadustele, kasutad õppimisele kuluvat aega oluliselt efektiivsemalt.

Kommentaarid