Kuidas Valmistuda Inglise Keele Riigieksamiks

Kirjutas Rain Ungert
Article184173775195PTCO

 (21 korda hinnatud)

Nõuanded ja juhised gümnasistile

Juhised ja sammud

Raskusaste: Keskmiselt väljakutsuv
1
Tähtsaim punkt, kust alustada eksamiks valmistumist, on endale selgeks teha eksamitöö struktuur ning nende ajaline kestvus. Sellest annab ülevaate Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (http://www.ekk.edu.ee/) . Riigieksamite alt leiate ka inglise keele riigieksami kohta käivad materjalid. Inglise keele riigieksamitöö koosneb kuulamisest, kirjutamisest, lugemisest, rääkimisest ning keele struktuurist.
2
Inglise keele riigieksami suuline osa koosneb monoloogist ja rollimängust. Rollimängus on oluline teada seitset erinevat küsimusetüüpi, nendeks on: wh-questions, modal (could/would/can) questions, do/does questions, if-questions, have/has/had questions, tag questions ning am/is/are/was/were questions. Monoloogi oluliseks osaks on sidesõnafraasid (linking devices), ka neid oleks mõistlik pähe õppida. Suulise osa edukusele aitab kaasa, kui panete oma päevaplaani sisse harjutada 5 minutit inglisekeelset monoloogi. Teemasid võite leida eelmise aasta eksamitelt, samuti otsides Internetist märksõna „discussion topics” alt.
3
Kasulik on lugeda ka inglisekeelseid raamatuid. Võimalusel osta endale ise raamat, kuna siis saate tundmatutele sõnadele tõmmata joone alla ning hiljem nende tähendust otsida. Hea variant on osta Apollo raamatupoest mõni inglisekeelne klassikateos, nende hinnad algavad umbes 30-40 kroonist. Inglisekeelsete raamatute lugemine aitab arendada sõnavara, samuti arendab lugemisoskust ning grammatikat. Kasuks tuleb ka inglisekeelsete uudiste lugemine, mis on kättesaadavad igale Interneti-kasutajale.
4
Heaks kanaliks, mida võiks eksamitegija vaadata, oleks BBC World News. Kuna inglise keele riigieksam on briti inglise keelest, siis on paslik just BBC uudiseid jälgida. See aitab briti inglise keelega kohaneda, kuna oleme harjunud vaatama ameerika inglise keelseid filme. Selle kanali vaatamine aitab arendada kuulmisoskust, mis on üks osa eksamil. BBC on teinud oma uudistelehel ühe rubriigi inglise keele õppijatele, sealt saate leida erinevaid harjutusi. Harjutusi lisatakse mingi ajavahemiku tagant juurde. Leht asub siin: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/.
5
Kasulik on ka Internetist otsida erinevaid grammatikaharjutusi, mida lahendada. Oluline on teha omale selgeks ajavormide kasutamine ning teised eksamil nõutavad grammatikateadmised. Neid saab leiab Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kodulehelt. (http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/g_keeleteadmised_inglise_keel.pdf)
6
Kirjutamise osa juures on oluline selgeks teha nende õige vormistus. Samuti on olemas ka soovitatavad algused erinevatele kirjutistele: kirjadele, esseedele, raportile. Selle kohta on infot võimalik leida Annaabi (Annaabi.com) kodulehelt, trükkides vajaliku märksõna otsingusse.
7
Paremaks ülevaateks on soovitatav läbi teha eelmiste aastate eksameid. Ühelt poolt parandab see keeleoskust, teiselt poolt annab kindluse eksami struktuuri osas.
8
Kaks päeva enne eksamit on oluline end viia inglise keele lainele. Selleks on soovituslik sõpradega neil päevil rääkida võimalikult palju inglise keeles, panna
telerist käima BBC World News, kuulata inglisekeelseid laule ning lugeda inglisekeelseid uudiseid.

Kommentaarid