Kuidas Valmistuda Ajaloo Eksamiks

Kirjutas Rain Ungert
Article4029987876Qf6e9j

 (2 korda hinnatud)

Mõned nõuanded ajalooeksami sooritajale

Juhised ja sammud

Raskusaste: Lihtne
1
Valmistumist ajaloo riigieksamiks tuleks alustada kõige hiljemalt 10. klassi algusest, sest eksamile tulevad teemad ka 10. klassi materjalidest. Varane töö alustamine tagab parema tulemuse eksamil.
2
Valmistumist ajaloo riigieksamiks tuleks alustada kõige hiljemalt 10. klassi algusest, sest eksamile tulevad teemad ka 10. klassi materjalidest. Varane töö alustamine tagab parema tulemuse eksamil.
3
Tavaliselt on ajaloo raamatutes mingitest allikatest pärit tekstid või pildid. Neid tuleks kindlasti lugeda ja vaadata, sest eksamil on üks osa piltide või tekstide analüüsimine. Selle harjutamiseks on võimalik leida materjale internetist või raamatutest.
4
Loe võimalikult palju juurde materjali. See aitab sul saada paremini aru asjadest, mis tollel ajastul toimus.
5
Võimaluse korral mine külla oma vanavanematele, kes räägivad sulle Vabadussõjast ja Eesti okupeerimisest või küsi vanematelt, kuidas Eesti isesesvus ja millised olid eluolud NSV Liidu okupatsiooni ajal. Lisaks võimalusel käi kuulamas Vabadussõja veteranide lugusid. See kõik aitab luua pilti ajastust, kus su vanemad elasid ning palju lihtsam kirjutada esseed, kui on silme ees pilt.
6
Vaata ETVst võimalusel ajaloolisi saateid.
7
Osta võimaluse korral endale raamat Eksaminandile ajaloo riigieksamist 2010. Täida see ära ning raskemate küsimuste korral pöördu õpetaja poole. Täitmisel võiks esmalt teha need ülesanded, mida iseseisvalt oskad teha, seejärel kontrolli need harjutused üle ning alles siis täida abimaterjalidega ülejäänud ülesanded ära. Eksami pehmikus peaksid olemas olema ka punktid, mis eksamile tulevad. Vasta nendele, vajadusel küsi õpetajalt abi.
8
EKK kodulehel on üleval eelmiste aastate ülesanded. Kasuks tuleks lahendada ülesandeid, mis on seotud 20. sajandi maailma ajalooga, sest see teema on alati eksamil olnud ning siis saad aimu, milline eksam välja näeb.
9
Ajaloo eksamis on üheks tähtsaks osaks arutluse kirjutamine. Selleks kõigeks saab eeltööd teha nagu eelnevates punktides kirjeldatud. Arutluse kirjutamisel tuleks arvestada sellega, et toetuda tuleb kindaltele faktidele ja aastaarvudele, tähtsal kohal on oma hinnang ning selle põhjendamine, sissejuhatuses tuleks kindlasti kirjeldada ajaloolist tausta ehk, mis sellel ajal muidu toimus või mis mingi sündmuse põhjustas. Eksamil olevaks arutluseks on hea valmistuda nii, et küsid õpetajalt kirjutamiseks mõne teema või otsid selle ise Internetist. Kirjutad sellel teemal ning õpetaja on kindlasti nõus sinu töö üle vaatama. Pärast iga arutluse tagasisaamist loe see läbi ning mõtle, kuidas seda teemat oleks paremini lahata saanud. Ainult harjutamisega on võimalik kirjutada head arutlust.
10
See punkt ei ole kohustuslik, kuid võib aidata sul sooritada eksamit paremini. Tuleks lugeda ajalooliseid romaane, mis aitaksid sul tunnetada mingi perioodi eluolu, kultuuri ning lisaks annab see kindlasti juurde sinu kirjutamisoskusele.

Kommentaarid